SMS Finance Jablunkov, Třinec, Český Těšín – pokuta ČNB

Česká národní banka jako správní orgán dohledu nad oblastí poskytování spotřebitelských úvěrů, orgán dohledu o distribuci pojištění a zajištění, orgán dohledu nad kapitálovým trhem udělila  společnosti SMS Finance a.s. (dříve SMS Finanční poradenství a.s.), pokutu za konstatní porušování zákonů a pravidel podnikání. Konstatní porušování znamená, že pokuty dostala dvě, jednou v roce 2012, podruhé v roce 2016. SMS Finance má stejná pravidla po jakokoliv pobočku, proto pokuta se vztahuje i na pobočky: SMS Finance Jablunkov, SMS Finance Třinec, SMS Finance Český Těšín, atd..

Je na každém z vás zvážit, zda je dobré využívat služby firmy, která regulátorem trhu byla pokutována za podstatné porušování zákona? ČNB moc pokut nedává, a pokud ano, musí to být hodně za hranou.

Údaje z veřejného registru ČNB k 9. 7. 2020:

SMS Finance Jablunkov, SMS Finance Třinec, SMS Finance Český Těšín

IČO Příjmení Jméno Město
88219836 Gajdacz Tomáš, Ing. Jablunkov
1078208 Grábová Daniela Třinec
7877960 Lanc Petr, Bc. Vendryně
45218803 Sikorová Marta Mosty u Jablunkova
61583952 Worková Irena Hrádek
7900015 Yildirim Ivana Třinec
8307938 Molin Pavel Střítež
1439359 Kawulok Jarmila Český Těšín
4715985 Wolter Jakub Český Těšín
994731 Wolterová Lucie Český Těšín

 

Pokuta ČNB – výtažek níže, celé znění, 2012

Společnost SMS finanční poradenství, a.s., IČO 253 81 512, se sídlem Smetanova 555, 739 61 Třinec – Staré Město:

1) jako investiční zprostředkovatel při výkonu své činnosti porušovala povinnost poskytnout zákazníkům základní informace související s jí poskytovanými investičními službami a informace o investičních službách, které poskytuje porušovala povinnost poskytnout zákazníkům základní informace související s jí poskytovanými investičními službami a informace o investičních službách, které poskytuje,

2) nevedla řádně evidenci přijatých a předaných pokynů, když v jí vedených evidencích chyběla jednoznačná identifikace investičního nástroje, zda bylo stanoveno datum, do kterého příslušná smlouva platí, dále datum a způsob předání smlouvy a jednoznačná identifikace osoby, která za investičního zprostředkovatele se zákazníkemjednala

3) neměla zavedeny postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi investičním zprostředkovatelem, včetně jeho vedoucích osob, vázaných zástupců a zaměstnanců, a jeho zákazníky či potenciálními zákazníky nebo jeho zákazníky či potenciálními zákazníky navzájem,

4) neuchovávala dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby, když veškeré dokumenty získané od zákazníků odesílala příslušným poskytovatelům investičních služeb, aniž by si pořizovala jejich kopie

 

Pokuta ČNB – výtažek níže, celé znění, 2016

Společnost SMS finanční poradenství, a.s., IČO 253 81512, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4,:

1)používala vůči spotřebitelům při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví klamavé obchodní praktiky že při zprostředkovávání pojistného produktu investičního životního pojištění prostřednictvím svých podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů nepravdivě přirovnávala investiční životní pojištění ke spoření, když pojem „spoření“ používala v souvislosti s investičním životním pojištěním v dokumentu „Informace pro klienta“,v aplikaci „Panáček v kravatě“, ve vnitřním předpise „Kodex etiky“a při jednání sklienty její podřízení pojišťovací zprostředkovatelé tento produkt prezentovali jako produkt spořicí

2)používala vůči spotřebitelům  při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví klamavé obchodní praktiky tím, že prostřednictvím svých podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů nedostatečně informovala své klienty o nákladech souvisejících s uzavřením investičního životního pojištění a dále o nákladech souvisejících s ukončením stávající pojistné smlouvy investičního životního pojištění a následném uzavření pojistné smlouvy nové, čímž opomenula klientům uvést důležité údaje související s uzavřeným pojistným produktem,

3)jako investiční zprostředkovatel nesplnila podmínky přípustnosti pobídky, když neinformovala zákazníky před poskytnutím investiční služby jasně, srozumitelně a úplně o existenci a povaze pobídky v podobě provizí přijímaných od obchodníků s cennými papíry a její výši nebo hodnotě nebo způsobu jejího výpočtu,

4) neuchovávala dokumenty týkající se výkonu činností  ani záznamy komunikace s účastníky nebo zájemci doplňkového penzijního spoření,

5) neuchovávala dokumenty týkající se výkonu činností ani záznamy komunikace s účastníky důchodového spoření nebo se zájemci o důchodové spoření,