Rizikové životní pojištění

Životní pojištění se v prostředí České republiky nabízí se v různých variantách, ale hned na úvod vám říkám, že jedině rizikové životní pojištění (RŽP) má smysl, protože se jedná o pojištění v nejčistší a nejjednodušší podobě. Nastane-li pojistné riziko, pojišťovna platí, nic víc, nic míň. Nechcete-li pojištění využívat, jednoduše nebudete platit, bez pokut, sankcí a dalších byrokratických a daňových potíží. Proto zprostředkovávám pouze tento druh životního pojištění.

Naopak, ostatní druhy životního pojištění, hlavně tedy ty, které obsahují tzv. rezervotvornou složku – jinými slovy jsou spojeny s tvorbou kapitálu, tj. investiční, kapitálová či důchodová pojištění, jsou velmi komplikovaná, nevýhodná, spekulativní a podmiňovací. Jsou tak blbě zkonstruované a nevýhodné pro občany, že je musí někdo dotovat, ať už stát v podobě daňového zvýhodnění anebo zaměstnavatel svými příspěvky. Zvláště investiční životní pojištění patří do kategorie nejkontroverznějších finančních produktů, finanční poradci na něm dělali (dělají) nejvíce podvodů. Stačí si  vygooglovat „ČNB pokuta OVB„, „ČNB pokuta Partners„, „ČNB pokuta SMS“ „ČNB pokuta Fincentrum“ atd. nebo prohlédnout web www.podvedeniklienti.cz – jojo, z internetu to jejich počínání jen tak nezmizí. Je libo video z praktik OVB?

 

Rizikové životní pojištění – smysl, výhody

Cílem tohoto pojištění je finančně zabezpečit dospělého klienta i osoby jemu blízké (partnera, dítě, prarodiče) v případě zhoršení jeho zdravotního stavu nebo jeho smrti. Tento druh pojištění je vhodný pro jakékoliv zodpovědné osoby, které chtějí mít svůj osud finančně pod kontrolou. Lze pojistit různé nepříznivé životní události – pojistná rizika, mezi které řadíme zejména:

 • Smrt
 • Invalidita I., II., III. stupně
 • Vážné nemoci
 • Trvalé následky úrazu
 • Pracovní neschopnost
 • Hospitalizace

Jak správně sestavit rizikové životní pojištění?

Poskládat životní pojištění, aby fungovalo správně, za rozumnou cenu a bez výluk, je věc komplexní a zcela individuální. Ideálně je nastavit pojištění tak, aby kryly ty nejzávažnější rány osudu s dlouhodobými dopady na celou domácnost klienta. Záleží opravdu na hodně věcech, během pohovoru se budeme bavit zejména o následujících oblastech:

 • rodinný stav – protože například osobě bez závazků postačí sjednat pojištění pro případ smrti s minimální částkou (na pokrytí nákladů pohřbu a after-párty). Žerty stranou, smrt musí být za zákona pojištěna, avšak jeho výše je na nás, takže většina pojišťoven má nízký základní limit, který lze samozřejmě zvýšit
 • zdravotní stav – protože je třeba pojišťovně sdělit pravdivé zdravotní informace, jinak by pojišťovna nemusela plnit v případě nastalé pojistné události. Navíc, zejména věk, BMI index a (ne-)kuřáctví ovlivňuje cenu pojištění
 • povolání a zdroj příjmů – protože například v pojištění pracovní neschopnosti dělá velký rozdíl, zda osoba je zaměstnaná či podniká a jakým způsobem podniká. Státní sociální podpora je lepší pro zaměstnance než podnikatele. Druh povolání má zase vliv na cenu pojištění, horník má rizikovější povolání než prodavač a proto cena pojištění bude vyšší.
 • životní styl – zejména nás zajímá, zda klient sportuje, jak moc aktivně, zda na profesionální úrovni atd. Resp. jak moc v životě zdravotně riskuje, čím více, tím více se mu pojištění vyplatí.
 • finanční situace – kdo nemá vytvořen finanční polštář, měl by mít taky pojištěna krátkodobá rizika. Kdo splácí úvěr bude pojištěn jinak než člověk bez úvěru.
 • plány do budoucna – barevná televize, dovolená v Chorvatsku? Spíše partner, dítě, hypotéka, nová práce, atd…

Jak správně nastavit pojistné částky?

Pojistné částky se stanovují tak, aby během výpadku příjmu z důvodu pojistné události byl klient dlouhodobě a dostatečně finančně zabezpečen. Ať už ve výši, která odpovídá stávající životní úrovni (vyšší cena pojištění) anebo ořezeným nákladům na živobytí celé domácnosti (nižší cena pojištění). U výše pojistných částek musíme myslet do budoucna a vyřešit různé otázky typu: Pokud zemřu, chci aby moje děti dostudovaly vysokou školu? Pokud zemřu, přenechám rodině splácení hypotéky na barák. Pokud skončím na invalidním vozíku, jak moc musím předělat barák, abych měl bezbariérový přístup? Kdo se o  mně bude starat když skončím jako ležák? Těch děsivých otázek jsou desítky, kdo si na ně zodpoví nyní, nebude mít problém v budoucnosti.

Máme takovou hezkou online kalkulačku, do které si všechny situace naťukáme a výsledkem budou návrhy pojistných částek u jednotlivých pojistných rizik. Pak už jen stačí ty částky zinterpretovat zda sedí – kdo nemá ekonomické vzdělání, tak alespoň selským rozumem.

Pozor na klesající částky!

Pozor na klesající pojistné částky, ta má smysl snad pouze člověka, který splácí úvěr tj. nastaví si to tak, aby klesající pojistná částka kopírovala klesající jistinu úvěru. Jenže, pojišťovny a finanční poradci přišli s tím, že konstantní pojistné částky jsou pro mnohé klienty drahé (rozuměj, neprodejné), tedy začali nabízet klesající pojistné částky i u rizik, které by měly mít konstantní ne-li růstové pojistné částky

Představte si situaci, uzavřete 40-letou pojistku do důchodového věku na invaliditu na klesající částku 2 000 000 Kč. Finanční poradce bude argumentovat, že to máte super, že jste krytí až do důchodu a je to cenově výhodná volba, že se to teď tak dělá. Jenže, třeba v roce 20. se opravdu stanete invalidou a od pojišťovny dostanete pouze 1 000 000 Kč právě kvůli klesající pojistné částce. A to bude v nových inflačních cenách, tj. za těch 20 let si ani ten vozík za milión nekoupíte. A to se přece vyplatí! Jak takové situace ošetřit vám řeknu osobně.

 

Jak správně vybrat pojišťovnu?

Vybrali jsme pojistná rizika a pojistné částky, to byla ta jednodušší část. Teď to musíme napasovat na aktuální nabídku pojištění jednotlivých pojišťoven. Některé se automatický vyřadí, protože neprojdou základním sítem, prostě nepojišťují určité osoby nebo určitá pojistná rizika. Zbude pár vyvolených. Srovnáme podle ceny pojištění a hlavně podle pojistných podmínek, které čte málokdo. Měl by si je přečíst klient a je k tomu nabádán, klient jim však nerozumí, takže to čtu já. Bohužel pro mne, bohudík pro klienta! Srovnáme nabídky podle 3 kritérií: pojistná ochrana, cena, pojistné podmínky a klient si vybere jedno pojištění, které sjednáme. Alternativně, komplexnější pojistná rizika všech členů domácnosti můžeme rozdělit do více pojištění s více pojišťovnami pro jednotlivá pojistná rizika.

 

Jak správně sjednat životní pojištění?

Nevím jak to dělají jiní, napíšu jak to dělám já jako finanční konsultant. Sejdeme se minimálně 2x, ať už osobně nebo spolu budeme hovořit po telefonu či přes videohovor. Během první schůzky budeme spolu řešit první dva odstavce této stránky, tj. pojistná rizika a pojistné částky, individuální preference a požadavky klienta. Další týden se ponořím do nabídek pojišťoven a pojistných podmínek a výsledkem bude srovnání nabídek 2-3 pojišťoven, které se nejlépe popasovaly se zadáním.

Sejdeme se podruhé, prodiskutujeme nabídky pojišťoven a klient si vybere jednu nabídku pojištění, kterou hned sjednáme, tj. vyhotovíme návrh rizikového životního pojištění. Klient si finální návrh vezme domů (nebo přijde na email), ještě jednou doma v klidu prostuduje, a pokud bude finálně souhlasit, zaplatí první pojistné.  Po zaplacení prvního pojistného je klient pojištěn (mohou však běžet čekací lhůty dle různých pojišťoven). Já jako finanční konsultant dostávám finanční odměnu od pojišťovny, jakože poděkování, že jsem se ráčil za ně pracovat. Všichni jsou happy – klient je dobře pojištěn, pojišťovna má klienta, a já mám z toho dobrý pocit a odměnu!