Jsem konzultant

Slovo konzultant znamená odborný poradce. Své odborné ekonomické a finanční rady poskytuji firmám a občanům. Někdy s nárokem na honorář, někdy bez nároku, někdy zase obdržím zprostředkovatelskou provizi. Neřeším to. Mým cílem není maximalizace prodeje, ale maximalizace dobrých rad, které poskytnu svým zákazníkům.  Bohužel, situace ve finančním poradenství občanům je tristní a charakterizuje se tlakem na prodej. Proto můžeme dát rovnítko mezi poradci různého zaměření a prodejce.

FINANČNÍ PORADCE = PRODEJCE
BANKOVNÍ PORADCE = PRODEJCE
POJIŠŤOVACÍ PORADCE = PRODEJCE
INVESTIČNÍ PORADCE = PRODEJCE

 

Jsem snad prodejce, který chce prodat za každou cenu? Určitě nejsem, viz mé zásady, proto sám sebe oslovuji slovem Konzultant. Díky.