Pojištění nemovitosti a domácnosti

Jednoduchá logika praví – mám-li majetek, musím si ho ochránit před zničením, poškozením, odcizením. Pojištění majetku, do kterého spadá pojištění nemovitosti a domácnosti, dává pojištěnému pojistnou ochranu majetku před různými pojistnými riziky. Bez ohledu na hodnotu nemovitosti, se pojištění majetku dlouhodobě vyplatí vždy, není to ani drahá záležitost.

 

Rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti

Jednoduchá a všemi opakovaná poučka zní, že pokud bydlím ve vlastním rodinném domě, pak pokud bych svůj dům obrátil naruby, vše, co se z mého domu vysype, spadá pod pojištění domácnosti a co zbude připevněné k domečku patří do pojištění nemovitosti.

Předmět pojištění v pojištění nemovitosti: Rodinný dům, Bytový dům, Bytová jednotka (byt), Chata, chalupa, Dům ve výstavbě, Mobilhome, Hrob, hrobka, ale také na stejném pozemku stojící Samostatná garáž, Hospodářská budova, stodola, Dílna, Pergola, Oplocení, Bazén

Předmět pojištění v pojištění domácnosti: soubor movitých věcí, které se mohou vyskytovat v Rodinném domě, Bytě, Chatě, chalupě, Nebytovém prostoru (sklep, garáž, kočárkárna) ale také mohou zahrnovat Věci mimo místo pojištění na místě k tomu určeném (např. kolo zamčené ve stojanu), Věci na sobě, u sebe (loupežné přepadení), Věci v autě.  Typicky se jedná o:

Věci vlastní (oblečení, obuv, nábytek, nádobí, zařizovací předměty)
Elektronika
Sportovní vybavení
Cennosti, sbírky, starožitnosti, peníze
Stavební součásti (obklady stěn, malby, parkety, kuchyňské linky vč. spotřebičů)
Zdravotní pomůcky (invalidní vozíky, inzulinové pumpy,…)
Věci cizí oprávněné používané (věci na leasing, služební notebook)
Domácí mazlíčci 🙂

Pokud bydlím ve vlastním, je zřejmé, že je nutné ochránit a pojistit nejen svoji nemovitost, ale také domácnost, protože třeba voda, vítr, oheň atd. může poškodit nejen stavbu, ale i vybavení domácnosti. Pokud bydlím v nájmu, postačí mi pojistit svoji domácnost (pojištění nemovitosti si řeší vlastník), zároveň však je nutné mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, kterou mohu způsobit vlastníkovi nemovitosti.

 

Pojistná rizika / Pojistná nebezpečí

Za rok 2019 vzniklo cca 270 000 pojistných událostí z pojištění majetku (bez vozidel). Jaké byly nejčastější příčiny?

Vichřice, krupobití 56 988 (21 %), Vodovodní škody 43 929 (17%), Jiné poškození elektroniky 23 895 (9%), Zloději, vandalové 21 763 (8 %), Přepětí 10 593 (4 %), Poškození skel 10 053 (4 %), Tíha sněhu 7 951 (3 %), Povodně 7041 (3 %), Požár 5 189 (2%), Ostatní škody 78 419 (29 %)

Proti čemu všemu se lze pojistit?

Požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; zemětřesení; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí; tíha sněhu a námrazy; aerodynamický třesk; kouř; únik kapaliny z technického zařízení; náraz vozidla; mráz na vodovodním a topném systému; odcizení věci krádeží, vloupáním nebo loupeží; úmyslné poškození nebo úmyslné zničení (vandalismus); poškození nebo zničení elektronických a strojních zařízení z jiných příčin; poškození nebo zničení skel z jiných příčin; atmosférické srážky; zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí; poškození, zničení pojištěné stavby živočišnými škůdci; poškození, zničení nebo odcizení zahradní architektury; ztráta vody v důsledku havárie na vodovodním zařízení (dále jen náhrada ztráty vody), povodeň, záplava.

Pozor na slovíčkaření

Víte jaký je rozdíl mezi povodní a záplavou? Že vás ani jedno neohrožuje? Co takhle vystoupení vody z kanalizace?

Víte, že vichřici každá pojišťovna definuje jinak?

Jaký je rozdíl mezi loupeží, vloupáním a krádeží? Věděli jste, že každá pojišťovna má svoje vlastní požadavky na zabezpečení objektu, jinak nebude plnit?

A těch zajímavých slovíček byste našli spousty…

 

Výše pojistné částky a riziko podpojištění

Základem je, pojistit si majetek na cenu, za kterou bychom si dokázali danou věc pořídit novou. Proto hledejte pojistky, které pojišťují na tzv. novou cenu. Nekvalitní pojistky vás pojistí, avšak pouze na časovou cenu, která je nižší než nová, protože obsahuje tzv. opotřebení (tj. znehodnocení časem). Taktéž je naprosto důležité pojistné smlouvy aktualizovat, protože nové ceny rostou a pokud jste si mohli v roce 2010 svůj barák pořídit za 3 mil Kč, tak teď už musíte počítat s 5 mil Kč. Pokud svoji smlouvu a pojistnou částku neaktualizujete, riskujete jeden velký problém, který se nazývá podpojištění. Jde o takové případy, kdy je pojistná částka věci stanovená ve smlouvě nižší než hodnota pojištěného majetku. V takovém případě pojišťovna v případě pojistné události sníží plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné hodnotě pojištěného majetku. Příklad? Nastala škoda 300 000 Kč. Bohužel však pojistná částka byla příliš nízká (3 mln Kč) i když měla být 5 mil Kč. Zřejmě asi proto, protože někdo zaspal, smlouvu neaktualizoval nebo chtěl ušetřit na výši pojistného. Každopádně výsledkem je, že pojišťovna vyplatí pouze 180 000 Kč, místo 300 000 Kč.

 

Nabídka pojišťoven

Nabídka českých pojišťoven v oblasti pojištění majetku je velmi pestrá, ale vyznat se v ní je problematické a chce to spousty času. Navíc, kreativita některých pojišťoven nezná mezí, slíbí cokoliv, ale pak, když se začtete do jejich pojistných podmínek (mám na mysli VPP Všeobecné Pojistné Podmínky a DPP Doplňkové Pojistné Podmínky), realita je úplně jiná. Proto se nevyplácí podléhat marketingu, raději čtěte pojistné podmínky. To však dělá málokdo. Můžete se obrátit na pojišťovacího/finančního poradce, který by měl umět kvalitu pojistky vyhodnotit podle pojistných podmínek, jenže najít takového je jako hledat jehlu v kupce sena. Naprostá většina se dívá do marketingových brožur pojišťoven, jestli určité pojistné riziko je kryté nebo není a jaký je limit a tím jejich práce končí. Nikdo nečte pojistné podmínky a pak se diví, že v případě pojistné události pojišťovna neplní. Věděli jste, že nahlásit pojistnou událost – majetkovou škodu, je docela umění? Že záleží téměř na každém slovu? S tím by vám také mohl pomoci poradce.

 

Vyzkoušejte mé služby!

Moje služby zprostředkování pojištění nemovitosti/domácnosti můžete využít kdykoliv. Ať už potřebujete sjednat úplně nové pojištění nebo máte stávající pojištění nemovitosti/domácnosti a chcete zjistit jak na tom vlastně jste. Jste si jisti, že jste opravdu krytí ve všech požadovaných situacích? Vaše poptávka je nezávazná a k ničemu vás nezavazuje. Na druhou stranu garantuji solidnost nabídky a velkoobchodní ceny pojištění, ke kterým mám přístup.

Jak postupovat?

Můžete mne kontaktovat telefonicky či emailem, ale lepší bude, když budete postupovat podle návodu níže.

  1. Máte stávající pojištění nemovitosti/domácnosti – príma, tak se na to podíváme:
    1. Pokud výročí (konec platnosti) stávajícího pojištění máte za méně než 3 měsícevyplňte Poptávkový formulář – pojištění nemovitosti/domácnosti níže, na základě kterého obdržíte indikativní nabídku vhodného pojištění. Pokud se bude nabídka líbit, starou smlouvu se vypoví (lze udělat písemně či online) a nové pojištění sjednáme. Starou smlouvu lze vypovědět 6 týdnů před datem výročí.
    2. Pokud výročí (konec platnosti) stávajícího pojištění máte za více než 3 měsíce – nebudeme situaci hrotit. Nastavte si mého Hlídacího psa pojištění vpravo nahoře, který zaručí, že se vám v pravý čas ozvu, abychom zajistili aktuálnost nabídky na trhu pojištění odpovědnosti z občanského života.
  2. Chcete sjednat zbrusu nové pojištění nemovitosti/domácnosti – jednoduše vyplňte formulář níže.

 

Sjednání pojistné smlouvy v případě pojištění nemovitosti/domácnosti probíhá vesměs online tzv. na dálku. Na email obdržíte návrh pojistné smlouvy, v klidu si přečtete co jsme si předem dohodli a vybrali. Pokud vše bude souhlasit, první pojistné uhradíte pojišťovně. Tímto vznikne nová pojistka. Jednoduché.

Nabízím sjednání nejlepšího možného pojištění majetku na českém trhu, na míru ušité klientovým potřebám a preferencím. Mám know-how! Čtu a analyzuji pojistné podmínky pojišťoven. Pomáhám s řešením pojistné události. Jako bonus, finální cena bude vždy nižší než jakou by klient dostal na pobočce pojišťovny nebo u finančně-poradenských firem.

 

Pojištění nemovitosti/domácnosti – poptávkový formulář