OVB Allfinanz Třinec, Jablunkov, Český Těšín – pokuta ČNB

Česká národní banka jako správní orgán dohledu nad oblastí poskytování spotřebitelských úvěrů, orgán dohledu o distribuci pojištění a zajištění, orgán dohledu nad kapitálovým trhem udělila  společnosti OVB Allfinanz a.s. pokutu za konstatní porušování zákonů a pravidel podnikání. Protože OVB Alffinanz má stejná pravidla po jakokoliv pobočku, pokuta se vztahuje i na pobočky: OVB Allfinanz Jablunkov, OVB Allfinanz Třinec, OVB Allfinanz Český Těšín atd. Konstatní porušování znamená, že pokuty dostala dvě:

  • 2 000 000 Kč v roce 2013
  • 5 000 000 Kč v roce 2016

Možná se podívejte na video Rada nad zlato o praktikách poradců OVB Allfinanz?

Je na každém z vás zvážit, zda je dobré využívat služby firmy, která regulátorem trhu byla pokutována za podstatné porušování zákona? ČNB moc pokut nedává, a pokud ano, musí to být hodně za hranou.

Údaje z veřejného registru ČNB k 9. 7. 2020:

OVB Allfinanz Jablunkov, Bystřice

IČO Příjmení Jméno
71974423 Kulka Gabriela
73917567 Przywarová Alena

OVB Allfinanz Třinec

IČO Příjmení Jméno
73265438 Kabela Antonín
65293096 Karásková Marcela
8571635 Kostková Andrea
6901395 Krnošová Mariana
7222475 Miechová Lucie, Ing.

 

OVB Allfinanz Český Těšín

IČO Příjmení Jméno
86908103 Baroňová Dana
8566887 Billichová Diana
73169854 Ćmielová Monika, Ing.
8787581 Ferfecká Andrea
63018713 Kufa Leopold, Ing.
72985526 Kufová Marie
7939574 Motyková Lucie
5243301 Neničková Zuzana, Ing.
68304358 Pustówka Rudolf, Ing.
16609808 Pustówková Alena

 

Pokuta ČNB – výtažek níže, celé znění, 2013

Při poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nepožadovala od zákazníků informace v rozsahu stanoveném právními předpisy umožňujícím jí vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné služby nebo rady ohledně investičního nástroje odpovídá odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, když v rámci standardně používaného vzorového investičního dotazníku nezjišťovala od zákazníků informace o jejich znalostech služeb, investičních nástrojů a obchodů a předchozích zkušenostech v oblasti investic týkajících se rozsahu a povahy obchodování,

 

Pokuta ČNB – výtažek níže, celé znění, 2016

OVB Allfinanz – pojišťovací agent při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví používala klamavé obchodní praktiky, když v tomto období při výkonu své zprostředkovatelské činnosti a souvisejících odborných činností prostřednictvím jí podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů, případně s ní spolupracujících osob nezapsaných do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeném Českou národní bankou, a před uzavřením smluv týkajících se investičního životního pojištění, opakovaně prezentovala klientům (spotřebitelům) písemně nebo ústně investiční životní pojištění jako spoření, spořicí produkty, resp. spořicí účty stím, že se jedná o produkt, u něhož lze kdykoli vybrat vložené peněžní prostředky, produkt s garantovaným či kladným zhodnocením vložených peněžních prostředků, jež lze a to včetně zhodnocení vybrat po 2 až 5 letech jeho trvání, případně jako produkt, u něhož lze výši vkládaných peněžních prostředků měnit a snižovat a peněžní prostředky vybírat dle potřeby, aniž by je současně upozornila zejména na to, že výše původně sjednaného pojistného, resp. jeho změna (snížení) a skutečná délka trvání smlouvy má, a to zejména v prvních letech trvání smlouvy, významný či zásadní vliv na možnou výši výběru peněžních prostředků,