Hypotéční dotazník

Můj hypotéční dotazník si klade za cíl zjistit veškeré podrobnosti o možnostech financování hypotéčním úvěrem. Zjistíme to během prvního rozhovoru. Okruhy otázek:

 

Klient, žadatel a spolužadatelé

Jméno a příjmení, datum narození

Kontaktní adresa, telefon, email

Rodinný stav, případně aktuální stav SJM, počet dětí a jejich věk

Vyjmenovat další spolužadatele + vztah k 1. hlavnímu žadateli

Nejvyšší dosažené vzdělání, státní příslušnost případně u cizinců pobyt (trvalý, přechodný)

Jak nyní řeší klient řeší své bydlení

Kde všude má klient bankovní účet, zda má stavební spoření či životní pojištění

 

Úvěr

Účel úvěru

Celková resp. maximální požadovaná výše úvěru, účelová a neúčelová část

Vlastní zdroje – tj. bankovní účty, podílové fondy, akcie, hotovost, penzijní připojištění, stavební spoření atd.

Preference týkající se splatnosti úvěru, délku fixace úrokové sazby, maximální výše měsíční splátky

Očekávané budoucí narázové příjmy (pro mimořádnou splátku) např. vypořádání dědictví, darování atd.

 

Zástava

Informace o nemovitosti, která bude zastavena tj. pořizovaná nemovitost vs. stávající nemovitost, kdo jsou spolumajitelé, kde se nachází, jaká je předpokládaná odhadní cena nemovitosti a proč, zda na ní vázné zástavní právo či věcné břemeno.

Kdo z příbuzných – přímé linie může být spoluručitel?

Je možná druhá nemovitost k zástavě? Např. rodičů?

Příjmy

Zajímají nás veškeré možné příjmy, tj. Zaměstnanec, OSVČ, zaměstnaný ve své vlastní firmě, podnikatel, DPP, DPČ, sociální dávky, sociální příspěvky, invalidní důchody, renta, atd.

Průměry čistých výdělků za poslední 3 měsíce, 12 měsíců (chodí na běžný účet? Kam?)

Schopnost a ochota poskytnout daňová přiznání podnikatelem za poslední 1-2 roky? Byl někdy ve ztrátě?

Pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou

 

Výdaje

Stávající úvěry – typ úvěru, výše, splatnost, úvěrová instituce, potřebujeme všechny typy úvěrů včetně úvěrových limitů u kontokorentů a kreditních karet

Splátkový prodej – financování např. televize, ledničky…(CETELEM, HomeCredit, atd.)

Celkové náklady domácnosti – strava, ošacení, doprava, auto, atd…

Nájemné – resp. jak řeší svoji stávající otázku bydlení

Ostatní výdaje – výživné, alimenty

 

Výše uvedený Hypotéční dotazník poslouží skvěle jako základní kostra našeho rozhovoru.