Kolik stojí smrt?

Pojďme se společně podívat jak vypadají cenové relace obyčejného pojištění pro případ smrti. Ikdyž není toto základní pojištění v rámci životního pojištění to nejdůležitější a ikdyž cena nesmí být hlavní důvod pro uzavření konkrétní pojistné smlouvy, můžeme se podívat v jaké výši se pojistné pohybuje.

Srovnejme dva muže Frantu a Pepu, jeden bude mít 25 let a druhý 38. Oba mají stejné povolání, stejný zdravotní stav, oba nekuřáci, oba sportují pouze rekreačně. Oba si přejí zjistit, kolik stojí pojištění pro případ smrti na konstantní částku 4 000 000 Kč, která bude vyplacena jejich manželkám v případě, že předčasně zemřou z jakéhokoliv důvodu. Uvažujme, že se chtějí pojistit na dobu dalších 20 let.

Uvedené částky jsou reálné částky měsíčního pojistného pro případ smrti dle kalkulací různých pojišťoven pro rizikové životní pojištění. (byly však nakombinovány s 2 dalšími pojistnými riziky, avšak ve výši pojistného nejsou zahrnuty.)

 

Co z toho plyne?

  • Cenový rozptyl je brutálně veliký. Většinou je to z důvodu „něco za něco“ (např. vyšší cena pro mírnější pojistné podmínky), pak různé akce/promo, jinak kalkulované pojistné riziko, jiné náklady/požadovaný zisk pojišťovny atd.
  • Pojištění smrti je pro 38-letého člověka 2,5x dražší než pro člověka 20-letého
  • U pojišťovny C je výše pojistného velmi nízká a je stejná pro oba muže a to z jediného důvodu, zahrnuje pouze pojištění smrti ÚRAZEM. Což je jeden z obvyklých chytáků. Vsadit si, že zrovna někdo zemře úrazem a ne nemocí, to je velká sázka. Vždy se ujistěte, že budete pojištění pro případ smrti z jakéhokoliv důvodu. Jinak můžete z nebes volat: „Promiň Máňo, zemřel jsem blbým způsobem“.