Jak vypovědět povinné ručení?

Povinné ručení vozidla se v naprosté většině sjednává na dobu neurčitou s automatickou každoroční obnovou, kdy se vám pojišťovna sama ohlásí a žádá pojistné na další období. Pokud máte stávající povinné ručení avšak dostali jste výhodnější nabídku, musíte tu stávající pojistnou smlouvu povinného ručení vypovědět. Proces je velice jednoduchý, byť každá pojišťovna postupuje trochu odlišně. Zatímco u jedné lze smlouvu vypovědět online, u druhé musíte poslat fyzicky podepsanou výpověď (dopis) na adresu její centrály. S výpovědí stávající pojistné smlouvy vám samozřejmě pomohu, níže uvádím všechny možné situace, kdy je možné vypovědět povinné ručení bez jakýchkoliv sankcí/pokut/propadnutí pojistného atd, prostě zdarma a bez problému. Obdobné platí i pro havarijní pojištění.

 

Kdy vypovědět povinné ručení?

1) Konec pojistného období (datum výročí)

V den výročí vaší pojistné smlouvy povinného ručení můžete povinné ručení ukončit. Výpověď povinného ručení však musíte doručit pojišťovně minimálně 6 týdnů před koncem smlouvy (datem výročí). Pokud pojišťovna nedostane výpověd včas, automaticky prodlouží pojistnou smlouvu povinného ručení o 1 rok a teoreticky už má nárok na další platbu pojistného.

Den výročí (konec smlouvy) povinného ručení i pojišťovnu svého (vlastně jakéhokoliv) vozidla si můžete ověřit na základě SPZ online v České kanceláři pojistitelů.

2) Do 2 měsíců od uzavření smlouvy povinného ručení

V prvních 2 měsících trvání pojistné smlouvy lze od smlouvy kdykoliv odstoupit. Smlouva zaniká do 8 dnů od podání výpovědi. Pojišťovna má však nárok na poměrnou část pojistného.

3) Do 3 měsíců od oznámení pojistné události

V případě pojistné události např. havárie, máte právo na zrušení povinného ručení. Protože se vám třeba nebude líbit přístup pojišťovny během likvidace pojistné události. Můžete tak učinit do 3 měsíců od oznámení pojistné události.  Pojišťovna má však nárok na poměrnou část pojistného, které bylo „spotřebováno“.

 

4) Výpověď povinného ručení při navýšení pojistného

Pojišťovna stávajícího povinného ručení oznámila, že bude zvyšovat cenu pojistného. Nikdy neakceptujte! Do 30 dnů od obdržení této informace podepište vypověď povinného ručení s důvodem „Nesouhlasím s navýšením pojistného“. Toto je velmi častá finta pojišťoven, v prvním roce nalákají na krásnou cenu, ve druhém roce už přijde navýšení, že prý ze zákonných důvodů.

5) Prodej vozidla – změna vlastníka

Pokud své vozidlo prodáváte, samozřejmě je nutné vypovědět povinné ručení, ideálně po dohodě s kupujícím si sladíte termín ukončení povinného ručení. Pojišťovna bude požadovat kopii kupní smlouvy a výpověď z pojistné smlouvy povinného ručení. Pojišťovna má nárok na poměrnou část pojistného, které bylo „spotřebováno“.

6) Dočasné vyřazení vozidla z evidence

Nepoužíváte-li vozidlo často a chcete vozidlo vyřadit z evidence, odevzdáte SPZ-ku a své pojišťovně pošlete výpověď a kopii velkého technického průkazu, v němž je změna zaznamenána. Pojistná smlouva končí ke dni vyřazení vozidla z evidence.  Pojišťovna má nárok na poměrnou část pojistného, které bylo „spotřebováno“.

 

7) Výpověď povinného ručení dohodou

Nevešli jste se do všech výše uvedených situací? Nezoufejte, dle zákona můžete vypovědět stávající pojistnou smlouvu dohodou. Bohužel, pojišťovna nemusí souhlasit. Zkuste ji přesvědčit, že jste nebyli spokojení se zákaznickým servisem, se službami pojišťovny s podáním nepřesných informací atd. Třeba se to povede. Výpověď povinného ručení by pak byla platná ke dni dohody obou stran. Pojišťovna má nárok na poměrnou část pojistného, které bylo „spotřebováno“.